Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Tatyana Fendrikova 23/02/1990 169 55 280 275 0 0 50 50 Almaty
3 Sana Anarkulova 21/07/1989 188 72 300 295 17 0 200 217 Altay
4 Yekaterina Zhdanova 28/05/1992 183 65 280 270 0 0 3 3 Karaganda
5 Marina Storozhenko 06/06/1985 175 57 290 280 1 0 40 41 Zhetyssu
6 Natalya Akilova 31/05/1993 183 62 295 275 0 0 3 3 Zhetyssu
7 Inna Yakovleva 04/03/1988 177 65 208 217 0 0 0 0 Almaty
8 Korinna Ishimtseva 08/02/1984 187 69 300 290 12 1 150 163 Zhetyssu
9 Olga Drobyshevskaya 22/09/1985 185 75 305 293 1 0 9 10 Zhetyssu
10 Aliya Sadykova 01/08/1988 174 63 293 281 0 0 0 0 Astana
11 Katerina Tatko 15/12/1992 182 70 285 275 0 0 10 10 Zhetyssu
12 Yana Petrenko 30/07/1990 181 72 297 270 1 0 25 26 Almaty
13 Radmila Beresneva c 06/06/1983 185 70 300 295 0 0 1 1 Irtysh-Kazchrome
14 Alessya Safronova 10/02/1986 192 70 290 280 0 0 0 0 Altay
15 Aliya Batkuldina 18/11/1995 182 73 270 260 8 0 32 40 Aikarakoz
16 Yekaterina Razorenkova 03/06/1993 185 69 283 280 0 0 1 1 Almaty
17 Alla Bogdashkina 22/08/1985 185 65 275 270 0 0 0 0 Irtysh-Kazchrome
18 Kristina Anikonova 05/01/1991 185 72 295 285 0 0 0 0 Altay
19 Kristina Belova 29/11/1998 184 75 300 290 5 0 30 35 Altay
20 Sabina Altynbekova 05/11/1996 182 59 280 269 0 0 0 0 ALMATY
22 Zhanna Syroeshkina 04/06/1999 182 77 244 232 0 0 0 0 Volleyball Academy
23 Yana Yagodina 24/01/1993 182 69 300 285 1 0 30 31 Almaty
24 Kristina Ustinova 03/08/1992 185 73 280 272 0 0 0 0 Irtysh-Kazchrome