Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Spikes Blocks Serves Total
1 2 Ting Zhu 170 14 7 191
2 1 Xinyue Yuan 85 28 15 128
3 6 Xiangyu Gong 95 20 3 118
4 17 Ni Yan 65 32 6 103
5 9 Changning Zhang 66 15 1 82
6 12 Yingying Li 46 6 10 62
7 16 Xia Ding 8 7 4 19
8 8 Chunlei Zeng 12 0 4 16
9 10 Xiaotong Liu 6 1 1 8
10 11 Di Yao 2 1 0 3
11 5 Mingyuan Hu 0 1 1 2
Total for tournament 555 125 52 732
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 6 Xiangyu Gong 95 12 99 206 46.12
2 2 Ting Zhu 170 29 172 371 45.82
3 1 Xinyue Yuan 85 8 69 162
4 5 Mingyuan Hu 0 0 1 1
5 8 Chunlei Zeng 12 6 14 32
6 9 Changning Zhang 66 10 81 157
7 10 Xiaotong Liu 6 0 13 19
8 11 Di Yao 2 0 0 2
9 12 Yingying Li 46 9 48 103
10 16 Xia Ding 8 2 7 17
11 17 Ni Yan 65 3 50 118
Total for tournament 555 79 554 1188 45.97
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 17 Ni Yan 32 7 84 123 0.82
2 1 Xinyue Yuan 28 12 88 128 0.72
3 6 Xiangyu Gong 20 5 46 71 0.51
4 9 Changning Zhang 15 4 29 48 0.38
5 2 Ting Zhu 14 6 46 66 0.36
6 16 Xia Ding 7 3 61 71 0.18
7 12 Yingying Li 6 1 9 16 0.15
8 5 Mingyuan Hu 1 0 0 1 0.03
9 10 Xiaotong Liu 1 0 2 3 0.03
10 11 Di Yao 1 0 7 8 0.03
11 8 Chunlei Zeng 0 3 6 9
Total for tournament 125 41 378 544 0.32
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 1 Xinyue Yuan 15 5 130 150 0.38
2 12 Yingying Li 10 2 49 61 0.26
3 2 Ting Zhu 7 8 157 172 0.18
4 17 Ni Yan 6 8 108 122 0.15
5 8 Chunlei Zeng 4 1 19 24 0.10
6 16 Xia Ding 4 6 121 131 0.10
7 6 Xiangyu Gong 3 7 108 118 0.08
8 5 Mingyuan Hu 1 2 28 31 0.03
9 9 Changning Zhang 1 9 82 92 0.03
10 10 Xiaotong Liu 1 1 4 6 0.03
11 4 Hanyu Yang 0 0 1 1
12 11 Di Yao 0 2 11 13
Total for tournament 52 51 818 921 0.13
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 16 Xia Ding 171 7 627 805 4.38
2 11 Di Yao 21 2 118 141 0.54
3 10 Xiaotong Liu 2 0 2 4 0.05
4 1 Xinyue Yuan 0 3 16 19
5 2 Ting Zhu 0 2 22 24
6 5 Mingyuan Hu 0 0 2 2
7 6 Xiangyu Gong 0 1 22 23
8 8 Chunlei Zeng 0 0 1 1
9 9 Changning Zhang 0 1 11 12
10 12 Yingying Li 0 0 7 7
11 15 Li Lin 0 0 11 11
12 17 Ni Yan 0 1 18 19
13 18 Mengjie Wang 0 1 42 43
Total for tournament 194 18 899 1111 1.66
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 18 Mengjie Wang 94 19 21 134 2.41
2 6 Xiangyu Gong 69 12 9 90 1.77
3 16 Xia Ding 62 24 10 96 1.59
4 2 Ting Zhu 60 18 10 88 1.54
5 9 Changning Zhang 45 15 15 75 1.14
6 1 Xinyue Yuan 22 5 4 31 0.56
7 12 Yingying Li 18 1 3 22 0.46
8 17 Ni Yan 18 6 2 26 0.46
9 15 Li Lin 12 4 2 18 0.31
10 11 Di Yao 10 6 3 19 0.26
11 8 Chunlei Zeng 8 0 3 11 0.21
12 10 Xiaotong Liu 5 0 0 5 0.13
13 5 Mingyuan Hu 1 0 1 2 0.03
Total for tournament 424 110 83 617 0.84
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 9 Changning Zhang 53 16 123 192 19.27
2 2 Ting Zhu 36 12 112 160 15.00
3 1 Xinyue Yuan 1 0 2 3
4 6 Xiangyu Gong 24 7 98 129
5 8 Chunlei Zeng 3 2 16 21
6 10 Xiaotong Liu 2 2 12 16
7 12 Yingying Li 2 3 18 23
8 15 Li Lin 18 4 23 45
9 16 Xia Ding 0 1 2 3
10 17 Ni Yan 1 0 1 2
11 18 Mengjie Wang 42 6 66 114
Total for tournament 182 53 473 708 17.14